Objawy chorób skóry (wykwity skórne)

Objawy chorób skóry (wykwity skórne)

Wykwity skórne to zmiany na skórze będące objawami jej choroby. Podstawą diagnostyki dermatologicznej jest prawidłowa umiejętność ich oceny i różnicowania.

Wykwity skórne dzielimy tradycyjnie na pierwotne i wtórne:

 • pierwotne wykwity są zazwyczaj bezpośrednim wynikiem rozwoju procesu chorobowego w skórze
 • wykwity wtórne na ogół rozwijają się z pierwotnych i są ich następstwem.

Nie jest to jednak regułą, ponieważ w niektórych przypadkach, nawet we wczesnym okresie choroby nie udaje się stwierdzić wykwitów pierwotnych, które mogą być krótkotrwałe.

Wyróżniamy następujące wykwity pierwotne: plama, grudka, guzek, guz, pęcherzyk, pęcherz, krosta, bąbel. Wtórne wykwity obejmują nadżerkę, przeczos, pęknięcie i rozpadlinę, łuskę, strup, owrzodzenie a także bliznę.

Wykwity pierwotne

Plama

Fot. 1. Plamy (bielactwo nabyte); w centrum widoczna nadżerka pokryta strupem

Fot. 2. Plamy rumieniowe

Plama to zmiana zabarwienia skóry na ograniczonej powierzchni, leżąca w poziomie skóry, tj. niewyczuwalna przy dotyku.

1. Plamy z zaburzeń ukrwienia

Plamy związane z przekrwieniem. Plamy te powstają na skutek poszerzenia naczyń krwionośnych i są najczęściej zmianami zapalnymi. Wykwity tego typu przejściowo bledną przy ucisku. W zależności od wielkości wyróżniamy:

 • plamy rumieniowe: małe, najczęściej liczne wykwity, mogące się zlewać i tworzyć zmiany o charakterze wielokolistym, obrączkowatym. Obserwuje się je często w przebiegu chorób zakaźnych (orda, różyczka, płonica) i w osutkach polekowych
 • rumienie są wykwitami większymi od plam rumieniowych. Mogą mieć charakter przelotny - związane są ze zwiększonym przepływem krwi przez naczynia skórne (np. rumień emocjonalny, rumień wywołany przez związki naczyniorozszerzające) lub trwały – najczęściej w wyniku przekrwienia związanego ze stanem zapalnym np.: odczyn fototoksyczny i fotoalergiczny, róża
 • erytrodermia jest uogólnionym stanem zapalnym skóry. Skóra jest zaczerwieniona jednolicie na większej powierzchni, obrzęknięta z nadmiernym złuszczaniem naskórka. Częstymi objawami towarzyszącymi są świąd, niekiedy powiększenie węzłów chłonnych, podwyższona temperatura, dreszcze, złe samopoczucie.

Plamy związane z niedokrwieniem – powstają na skutek zmniejszonego napływu krwi tętniczej (np. w skutek zimna), utrudnionego odpływ krwi żylnej (niewydolność żylna), zmian hematologicznych (poliglobulia, kriofibrynogenemia). Plamy mają barwę siną i spowodowane są odtlenowaniem krwi na poziomie tkankowym.

2. Plamy spowodowane zaburzeniami unaczynienia

Związane są z trwałym rozszerzeniem naczyń włosowatych.

 • plamy naczyniowe wrodzone - np. znamię ogniste, naczyniaki
 • plamy naczyniowe nabyte - np. teleangiektazje (trwałe rozszerzenie naczyń), pajączki naczyniowe, naczyniaki starcze (zobacz: Żylaki).

3. Plamy wybroczynowe

Powstają wskutek wylewu krwi do skóry. Cechą charakterystyczną jest to, że nie bledną przy ucisku. Barwa plam zależy od głębokości, na której one występują (powierzchowne - barwa czerwona, głębsze - barwa sina) i od upływu czasu (początkowo są czerwone, następnie sine a później przybierają kolor brunatny).

Grudka

Fot. 3. Grudka

Grudka jest wykwitem wyniosłym ponad powierzchnię skóry i odgraniczonym od otoczenia. Ustępuje bez pozostawienia blizny. Grudki mają wielkość od 1mm do 1cm. Większe wykwity powstałe ze zlania się grudek określamy mianem blaszek (tarczek).

Wyróżniamy:

 • grudki naskórkowe - zmiany dotyczą tylko naskórka (brodawki zwykłe, brodawki płaskie, kłykciny kończyste)
 • grudki skórno-naskórkowe - polegają na występowaniu zmian zarówno w naskórku jak i w skórze właściwej (liszaj płaski, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry)
 • grudki skórne - polegają na zmianach w obrębie skóry właściwej bez wyraźnych odchyleń ze strony naskórka (obrzękowe w rumieniu wielopostaciowym wysiękowym, naciekowe - w kile).

Guzek

Fot. 4. Guzek

Fot. 5. Guzek (znamię skórne)

Fot. 6. Pęcherzyk

Fot. 7. Pęcherz

Fot. 8. Krosta

Guzek to wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry (do wielkości 1 cm), dobrze odgraniczony od otoczenia i ustępuje z pozostawieniem blizny. Zmiany dotyczą tkanki łącznej skóry właściwej.

Guzki są charakterystycznymi wykwitami dla przewlekłych chorób ziarniniakowych jak: gruźlica, sarkoidoza, kiła. Mogą także powstawać w wyniku zaburzeń metabolicznych (nagromadzenie materiału depozytowego: kępki żółte) lub rozrostu nowotworowego (czerniak guzkowy, postać guzkowa raka podstawno komórkowego). Guzki często wykazują tendencję do rozpadu i tworzenia owrzodzeń.

Guz

Guz to wyniosły ponad powierzchnię skóry wykwit, który wywodzi się z głębokich warstw skóry i tkanki podskórnej. Ustępują z pozostawieniem blizny (za wyjątkiem rumienia guzowatego, grzybicy głębokiej i ziarniniaka grzybiastego). Wielkość guza przekracza 1 cm.

Pęcherzyk

Pęcherzyk jest małym wykwitem (średnicy do 1 cm), wyniosłym ponad powierzchnię skóry, wypełnionym płynem.

Pęcherz

Pęcherz to wyniosły ponad powierzchnię skóry wykwit, zawierający płyn, którego średnica przekracza zwykle 1 cm.

Pęcherze powstają na skutek rozwarstwienia poszczególnych warstw naskórka lub na granicy skórno-naskórkowej. Wyróżniamy następujące typy pęcherzy:

 • pęcherze podrogowe, które leżą powierzchownie. Ich pokrywę stanowi wyłącznie warstwa rogowa, natomiast dno warstwa komórek kolczystych. Są one nietrwałe, mają cienką i wiotką pokrywę, która ulega przerwaniu w wyniku czego tworzy się nadżerka, pokrywająca się wkrótce strupem. Tego typu wykwity występują w pęcherzycy liściastej, odmianie pęcherzowej liszajca zakaźnego
 • pęcherze śródnaskórkowe (akantolityczne) – powstają w warstwie kolczystej w wyniku utraty łączności pomiędzy komórkami. Pęcherze są duże, często wiotkie. Typowo występują w pęcherzycy zwykłej
 • pęcherze podnaskórkowe - ich pokrywę stanowi cały naskórek. Są one dobrze napięte, stosunkowo trwałe i oporne na urazy mechaniczne. Powstają w pemfigoidzie, w nabytym pęcherzowym oddzielaniu się naskórka, opryszczkach ciężarnych, chorobie Duhringa (zobacz: Pemfigoid pęcherzowy, Zapalenie opryszczkowate skóry, Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka).

Krosta

Krosta jest drobnym wykwitem, wyniosłym ponad powierzchnię skóry i wypełnionym od początku treścią ropną.

Bąbel

Bąbel to wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry, szybko powstający i ustępujący bez pozostawienia śladu. Powstanie bąbla związane jest z obrzękiem podścieliska łącznotkankowego skóry właściwej na skutek zwiększonej przepuszczalności naczyń skórnych.

Bąbel charakteryzuje się barwą porcelanowo białą lub różową, wyraźnym odgraniczeniem od otoczenia i znaczną spoistością. Pojawieniu się bąbli towarzyszy zazwyczaj świąd. Są to wykwity spotykane po oparzeniu pokrzywą lub w grupie chorób zwanych pokrzywkami (zobacz: Pokrzywka).

Wykwity wtórne

Nadżerka jest powierzchownym ubytkiem naskórka, który ustępuje bez pozostawienia blizny. Nadżerki tworzą się w miejscu wykwitów pierwotnych: pęcherzyków, pęcherzy, krost, sączących grudek.

Przeczos

Fot. 9. Przeczos

Przeczos linijny ubytek naskórka będący następstwem drapania. Odmiennie niż nadżerki, przeczosy występują w skórze niezmienionej na skutek mechanicznych urazów.

Pęknięcie, szczelina

Pęknięcie, szczelina jest płytkim linijnym ubytkiem skóry dotyczącym głównie naskórka. Występuje w okolicach, gdzie skóra narażona jest na napinanie i rozciąganie (okolica otworów naturalnych, brodawek sutkowych, dużych stawów). Czynnikami predysponującymi do pęknięć są: suchość skóry i jej wzmożone rogowacenie (rogowiec dłoni i stóp), obrzęk i stan zapalny (wyprzenia drożdżakowe, grzybica stóp międzypalcowa).

Rozpadlina

Rozpadlina różni się od pęknięcia głębszym usadowieniem, sięgającym do skóry właściwej. Zmiany te łatwiej ulegają wtórnemu zakażeniu, goją się z pozostawieniem blizny.

Łuska

Fot. 10. Łuska

Fot. 11. Strup

Fot. 12. Owrzodzenie

Łuska jest wykwitem powstającym w wyniku niepełnego oddzielania się powierzchownych, zrogowaciałych warstw naskórka.

Ze względu na wielkość łusek wyróżniamy: złuszczanie otrębiaste (łupież skóry owłosionej głowy, przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa) i złuszczanie płatowe (erytrodermie, odra, płonica, choroba Kawasaki).

Strup

Strup wykwit powstający na skutek zasychania na powierzchni skóry płynu surowiczego, ropnego lub surowiczo-krwawego z resztkami rozpadłych komórek, krwinek i bakterii. Następstwem strupów pokrywających nadżerki są przejściowe przebarwienia, natomiast pokrywających owrzodzenia - blizny.

Owrzodzenie

Owrzodzenie jest ubytkiem naskórka i skóry właściwej ustępującym z pozostawieniem blizny. Owrzodzenia mogą powstawać na skutek:

 • chorób naczyń żylnych, tętniczych, limfatycznych
 • na skórze niezmienionej w wyniku działania czynników fizycznych, chemicznych, urazów mechanicznych, długotrwałego ucisku
 • rozpadu guzów, guzków, krost
 • w przebiegu niektórych chorób infekcyjnych a także chorób tkanki łącznej.

Blizna

Blizna jest tkanką łączną włóknistą wypełniającą miejsce uszkodzenia skóry właściwej. Odmiany blizn:

 • blizny przerosłe - wyniosły, nierówny rozrost tkanki bliznowatej ponad poziom otaczającej skóry (blizny pooparzeniowe)
 • bliznowce - podobne do blizn przerosłych. Różnią się jednak tym, że oprócz obszaru uszkodzenia skóry zajmują także otaczającą skórę, niezmienioną chorobowo. Bliznowce pojawiają się po pewnym czasie od zagojenia rany
 • blizny zanikowe - najczęściej bywają zejściem stanu zapalnego. Leżą w powierzchni skóry lub są zapadnięte, cienkie, marszczące się bibułkowato (DLE, zespół Grahama-Little’a, gruźlica toczniowa płaska).

Data utworzenia: 20.09.2012
Objawy chorób skóry (wykwity skórne)Oceń:
(3.65/5 z 23 ocen)
Wysłanie wiadomości oznacza akceptację regulaminu
  • graża
   2017-10-22 17:57
   witam po lekach dostałam pokrzywka w okolicy odbytu także w wargach sromowych do jakiego lekarza mam się udaćodpowiedz
   • ziutek
    2018-06-16 20:16
    Hahaha... niezły trolling :D Zaczekaj aż ci na penisie wyskoczy pokrzywka :Dodpowiedz
  • Kwiatkowska Halina
   2017-10-19 20:25
   Witam. Bardzo się niepokoję, mój mąż miał tzw...pieprzyk na policzku...przy goleniu nie zauważył i zgolił, to nie krwawiło, ale cały czas - a jest to już ponad półtora roku - ranka nie goi się - wreszcie wysłałam go koniecznie do dr dermatolog - Pani dr pobrała wycinek i wczoraj otrzymałam wynik - bardzo proszę o informację czy to jest grożny nowotwór skóry - czy złośliwy - Tak brzymi rozpoznanie patomorfologiczne CARCINOMA BASOCELLULARE TYPUS NODULARIS CUTISodpowiedz
  • Laszewska Anna
   2017-10-03 11:35
   Witam serdecznie. Mam problem z dłońmi 15 letniej córki .Ma rany ,pęcherzyki z ropne które rozchodzą się po całej dłoni i przechodzą na drugą .Od roku chodzimy od dermatologa do dermatologa .Leki i mascie nie pomagają .Córka zaczyna wstydzić się swoich dłoni . Proszę o pomocodpowiedz
  • Ola xxx
   2017-06-22 19:15
   Witam, od poniedzialku na rece w okolicy nadgarstka mialam rumien, wczoraj pojawily sie na nim babelki male poszlam z tym do pani dermatolog ale niestety nie byla zdecydowana do konca co to jest , obstawiala rozne warianty zdecydowala ze bedzie to leczyc pod katem opryszczki, niestety zamiast jakiejkolwiek poprawy jest gorzej rumien sie powiekszyl i bable urosly nie widac zeby byly zolte od ropy i reka w tym miejscu podpuchla, dodam ze nie swedzi tylko strasznie boli nawet przy ruszaniu reka. Moja mama ma gronkowca skornego czy to moze miec cos wspolnego ? Chcialam dodac zdj jak to wyglada ale niestety nie ma tu takiej mozliwosciodpowiedz
  • pesto
   2017-05-24 22:58
   Oczekuję na wizytę u lekarza, ale chciałabym sie poradzić. Otóż, pojawiły mi sie pod kolanami i w pachwinach plamy z krostkami, które strzasznie swędzą, szczegolnie wieczorem. czy ja do czasu wizyty mogę to czyms smarować? bo świąd jestt na tyle dokuczliwy że potrafi mnie obudzić! :/odpowiedz
   • natka
    2017-05-29 22:56
    a moze podpytaj farmaceuty? powinien umiec rozpoznac wysypke. ewentualnie jakies leki przeciwalergiczne wez. a od kiedy cie tak swedzi??odpowiedz
  • Renata
   2016-07-01 12:36
   Dzień doby pisze tutaj bo na konsultacje u lekarza muszę czekać dwa tygodnie żeby dostać skierowanie do dermatologa. Ale przejdę do poblemu, zmartwienia otóż mój chłopak cierpi na łuszczycę od ponad 20 latkiedy ja zdiagnozowano miał naświetlania po których bardzo złe się czuł ,do smarowania łuszczycy dostał dermovit z zastrzeżeniem aby używać go rozsądnie ,lekarz dermatolog stwierdził ,ze opalanie i dieta są bardzo pomocne,wiec regularnie zażywał słońca i solarium Dodatkowo smaruje się żelem doublebase Niestety zmiany nie schodzą a on ukrywa swoje cało przedema , zmiany ma głownie na tułowiu Niedawno dopiero przyznał mi się i pokazał zmianę na plecach ,która pojawiła się pół roku temu mniej więcej , wyglada jak blizna spod strupka jest dosyć duża około 1,5 cm średnicy ,jest nieregularna Moje pytanie czy zmiany rakowe mogą tak wyglądać?odpowiedz
   • Lucka
    2018-04-24 20:15
    Na łuszczycę pomogła mi zwykła nivea z biedronki tylko ta w metalowym pudełku. Natłuścić i na słońce. Nie stresuj się, to najważniejsze!odpowiedz

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Lekarze odpowiadają na pytania